baner.png
Flaga UE

 Szkoła Branżowa I stopnia Nr 8 w Bytomiu
bierze udział w projekcie Erasmus+

 

Wejdź na stronę projektu

Aktualności

zajęcia dla uczniów - JĘZYK POLSKI 3

Język polski
klasy II i klasy III

Klasy II
Temat: Tworzenie tekstu pisanego. Wywiad.
Podręcznik strona 49,50
Notatka: definicja, cechy wywiadu.
Zadanie: Przeprowadź wywiad z kimś z rodziny na temat aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem zakażenia koronawirusem , stosując przydatne zwroty z podręcznika (punkt 4)

Temat: Optymistyczny autoportret - Kazimierz Wierzyński "Zielono mam w głowie"
Przeczytać wiersz ze strony 53
Notatka: Notatka biograficzna o Kazimierzu Wierzyńskim
Zadanie: Ćwiczenie nr 1 str 53

Klasy III
Temat: Żyj blisko natury - Jan Twardowski "Mrówko ważko biedronko"
Przeczytać wiersz strona 171
Notatka: podręcznik str 168 streścić notatkę biograficzną o Janie Twardowskim.
Zadanie: odpowiedzieć na pytania nr 1,2,7

zajęcia dla uczniów - JĘZYK POLSKI 2

JĘZYK POLSKI

(po szkole podstawowej): kl. I a , I b, I c, I d

 

Drodzy Uczniowie!! Odpowiedzi na poniższe zadania proszę napisać NA KARTKACH!

Po powrocie do szkoły wkleimy je pod odpowiednimi tematami w zeszycie przedmiotowym.

 

1. Przypomnij sobie najważniejsze informacje dotyczące pisania i wygłaszania przemówienia – podręcznik, str. 178.

· Jakie składniki kompozycyjne przemówienia można wyróżnić? Naucz się ich.

 

1a. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi „RETORYKI” (podręcznik, str. 178-179, tak abyś umiał odpowiedzieć na pytania:

· Co to jest retoryka?

· Kim jest retor?

· Co jest celem retoryki?

1b. Napisz przemówienie na zakończenie roku szkolnego.

 

2. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi Williama Szekspira i jego twórczości (podręcznik, str. 181-182) i odpowiedz na poniższe pytania:

· Kim nazywany jest Szekspir?

· Z jaką epoką jest łączony i dlaczego?

· Co pisał Szekspir?

· Wymień jego najsłynniejsze dramaty.

· Z kim i gdzie współpracował autor sztuk?

· Czy Szekspir związany był z „Globe Theatre” i co dzięki temu osiągnął?

· Kiedy jego twórczość osiągnęła szczyt popularności i dlaczego?

· Gdzie znajduje się jego posąg?

zajęcia dla uczniów - JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI
dla kl. I e, I f, Ig, Ih, I i

Temat 1: W świecie cywilizacji baroku.

Proszę przeczytać tekst rozpoczynający rozdział 6.pt. „Dylematy władzy” str. 105, następnie na jego podstawie uzupełnić brakujące informacje.
Poniższe zdania po uzupełnieniu proszę przepisać do zeszytu.

1. Barok to epoka, która rozpoczęła się po (po jakiej epoce)…………………………………………………………
2. Barok to epoka, która charakteryzowała się …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Na polu nauki czasy baroku przyniosły wiele odkryć:
a) ……………………………………………………. sformułował zasady dynamiki i prawo ciążenia.
b) …………………………………………………… stworzył skalę pomiary temperatury.
c) ………………………………………………….. odkrył księżyce Jowisza.
d) ……………………………………………………. nazwał ruchy gwiazd na niebie.
e) …………………………………………………….. przeprowadzał obserwacje Księżyca.

4. Sztuka baroku w architekturze miała zachwycać ……………………………………………………………………………………………….

5. Do najsłynniejszych malarzy tego okresu zaliczamy: ………………………..….., …………………………….. , ……………………………

6. Najwybitniejszym kompozytorem baroku był …………………………………………………………………………………….…………………

7. W Polsce sztuka i literatura baroku podzieliła się na dwa nurty: ……………………………., ……………………………………..

8. Do polskich twórców tego okresu zaliczamy: …………………………………………………………………………………………………….., …………………………………………………, ………………………………………………..…………….…, …………………………………………..…………

JĘZYK POLSKI
dla kl. I e, I f, Ig, Ih, I i

Temat 2: William Szekspir „Makbet”
Zad.1
Przeczytaj fragmenty dramatu Williama Szekspira „Makbet” str.107 -112 ( akt I scena 3, 5,7, akt II scena 2, akt III scena 4). Po przeczytaniu każdej sceny określ jej tematykę, wybierając z podanych poniżej tematów właściwy, wymień występujących bohaterów oraz podaj miejsce akcji na podstawie didaskaliów, czyli informacji umieszczonej pod numerem sceny.
Przepisz tabelę do zeszytu.
SCENA BOHATEROWIE MIEJSCE AKCJI TEMATYKA
scena 3 aktu I

scena 5 aktu I

scena 7 aktu I

scena 2 aktu II

scena 4 aktu III


Podane tematy dopisz do właściwych scen
1. Plany Lady Makbet
2. Plan zabójstwa króla Duncana
3. Przepowiednie Wiedźm.
4. Wizje mordercy.
5. Wyrzuty sumienia Makbeta po zamordowaniu króla.
Zad.2
Obok poniższych zdań napisz P, jeśli jest prawdziwe lub F, jeśli jest fałszywe.
Prawdziwe zdania przepisz do zeszytu.
1. Makbet jest pierwszoplanowym bohaterem dramatu Williama Szekspira. …………
2. Był on rycerzem króla Niemiec, Duncana. ………………….
3. Był on rycerzem króla Szkocji, Duncana. ………………….
4. Za swoje bohaterstwo na polu walki otrzymał Cawdor. ……………………
5. Był tchórzem, uciekł z pola walki i dlatego zabrano mu Cawdor…………………….
6. Zwiedziony przepowiedniami Wiedźm zabił swoją żonę……………………………..
7. Zwiedziony przepowiedniami Wiedźm zabił króla Duncana………………………..
8. Został królem Niemiec…………………….
9. Został królem Szkocji …………………….