baner.png
Flaga UE

 Szkoła Branżowa I stopnia Nr 8 w Bytomiu
bierze udział w projekcie Erasmus+

 

Wejdź na stronę projektu

Aktualności

zajęcia dla uczniów - KUCHARZ 3

Kucharz

klasy 3a, 3d, 3e

KLASY 3A, 3D, 3E
PRZEDMIOT: Podstawy żywienia człowieka
proszę w ramach powtórzenia o przepisanie do zeszytu notatki:

Różnice w układaniu jadłospisów w zakładach otwartych i zamkniętych

Zakłady typu zamkniętego:
• Planowanie jadłospisu na okres co najmniej 7–10 dni.
• Komponowanie w jadłospisach produktów z każdej grupy.
• Uwzględnianie różnych technik kulinarnych.
• Odpowiednie dobieranie produktów pod względem barwy, smaku i zapachu.
• Uwzględnianie w planowaniu pory roku.
• Pamiętanie o rozkładzie posiłków w ciągu dnia.
• Dostosowanie jadłospisu do zapotrzebowania energetycznego i niezbędnych składników odżywczych w zależności od wieku, płci, masy ciała oraz aktywności fizycznej.

Zakłady typu otwartego:
• Planowanie karty menu zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.
• Tworzenie w menu potraw z różnych grup produktów.
• Uwzględnianie różnych technik kulinarnych.
• Urozmaicanie karty menu według upodobań konsumentów.
• Uwzględnianie sezonowości produktów.
• Kontrolowanie porcji wydawanych potraw.

I zrobienie notatki do tematu lekcji
Temat: Dieta wysokobiałkowa

KLASA 3A

technologia gastronomiczna

Temat do opracowania > sporządzanie potraw z rybnej masy mielonej
1. Ze źródeł ogólnodostępnych (scholaris.pl/resources/zasoby, lub kno.ore.edu.pl/ repozytorium) wyszukaj i zobacz schemat produkcji rybnej masy mielonej. Z jakich gatunków ryb można sporządzać rybną masę mieloną.

KLASA 3A

technika z bezpieczeństwem w gastronomii

Temat: Urządzenia do sporządzania i ekspedycji napojów zimnych

Proszę zobaczyć film oraz zapoznać się z treścią materiału na temat urządzeń do sporządzania i ekspedycji napojów zimnych i na ich podstawie wykonać 3 zadania. Odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie.

https://www.youtube.com/watch…

Zadanie 1: Jakie urządzenia lub maszyny zastosowałbyś do sporządzania lub nalewania następujących napojów?

Napój Maszyna lub urządzenie

Coca-cola

 


Sok naturalny

 


Mrożony jogurt

 


Sorbet owocowy

 


Zadanie 2: Wyjaśnij zasadę działania młynka żarnowego do mielenia kawy/

Zadanie 3: Na podstawie opisu podaj nazwę urządzenia:

Służą do wyeksponowania kilkudziesięciu butelek napojów. Najczęściej wykonane są z litego drewna. Butelki ułożone są w pozycji leżącej. Stosowane są w restauracjach, pubach, drink barach, winiarniach. Stosuje się je do przechowywania butelek o pojemności 0,75 l i 1 l, 1,5 l. Co to za urządzenie?

KLASA 3D

technologia
Kuchnia staropolska https://www.youtube.com/watch?v=2Z0jltSl2dM Napisz w zeszycie jakie stosowano produkty i przyprawy w kuchnii staropolskiej, wymien 8 najbardziej znanych potraw kuchni staropolskiej
Rozwiąż test styczeń i czerwiec 2019 zapisz wyniki zrób zdjęcie rozwiązania https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifika…/kwalifikacja-t6/

KLASA 3D

zajęcia praktyczne

Polecenia
1.Zapoznaj się z treścią materiału zawartą w linkach


https://youtu.be/Ju6dgs700Y0

https://youtu.be/Y3Yu3rHnV6g

https://youtu.be/Oo6jgCaKYVo

https://youtu.be/k3j01-i8Ous

2. W zeszycie napisz ( składniki, technologia wykonania)

- 3 przepisy kulinarne z zastosowaniem warzyw korzeniowych;

- 3 przepisy kulinarne z zastosowaniem ziemniaków
-3 przepisy kulinarne z zastosowaniem owoców

KLASA 3E

zajęcia praktyczne
Zakąski - charakterystyka i podział http://scholaris.pl/zasob/60017 - zapisz notatkę i wykonaj ćwiczenie https://www.youtube.com/watch?v=FviWAstOg5o - zrób zdjęcie

KLASA 3E

technika z bhp
Dobór urządzeń i sprzętu do wykonania usług gastronomicznych ModułVIII https://kno.ore.edu.pl/moodle/course/view.php?id=683 - wymień i narysuj sprzęty i urzadzenia znajdujące się w Twojej kuchnii napisz do czego służą
Rozwiąż test styczeń i czerwiec 2019 zapisz wyniki zrób zdjęcie rozwiązania https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifika…/kwalifikacja-t6/

zajęcia dla uczniów - KUCHARZ 2

Kucharz
Kasy 2a, 2d

KLASA 2A

technologia gastronomiczna

Temat do opracowania > sporządzanie potraw z wykorzystaniem kasz.
1. Ze źródeł ogólnodostępnych (scholaris.pl/resources/zasoby, lub kno.ore.edu.pl/ repozytorium) lub
z notatek sporządzonych w zeszycie lekcyjnym przypomnij sobie asortyment kasz, obróbkę wstępną i cieplną. W domu ugotuj ryż na sypko z jabłkami. Pamiętaj o prawidłowej zasadzie przeprowadzania obróbki cieplnej kasz.

KLASA 2A

technika z bezpieczeństwem w gastronomii

Temat: Urządzenia do obróbki wstępnej surowców

Proszę zobaczyć film oraz zapoznać się z treścią materiału na temat urządzeń do obróbki wstępnej surowców i na ich podstawie wykonać 3 zadania. Odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie.

technika z bezpieczeństwem w gastronomii

Urządzenia do obróbki wstępnej surowców

https://www.youtube.com/watch…

Zadanie 1: Na podstawie zamieszczonych treści, wyjaśnij zasadę działania wilka.

Zadanie 2: Jakie urządzenia lub maszyny zastosujesz przy sporządzeniu następujących potraw?

- zupa krem

- ciasto naleśnikowe

- farsz do pierogów

- tatar

- surówka z marchwi

Zadanie 3: Zapoznaj się z poniższym opisem, a następnie odpowiedz na pytania:

A – Jakiego urządzenia dotyczy opis?

B – Do czego służy opisane urządzenie?

„Zbudowany jest z dwóch walców. Walce mogą być granitowe, karborundowo-cementowe, za stali nierdzewnej kwasoodpornej, z tworzyw sztucznych, z drewna. Walce obracają się z niejednakową prędkością. Posiadają powierzchnię rowkowatą. Prześlizg między walcami jest regulowany. Zasypywane z góry owoce są miażdżone i rozcierane. Pod walcami znajdują się zgarniacze miazgi przyklejonej do walców”.

KLASA 2A

PRZEDMIOT: Podstawy żywienia człowieka
Temat: Pojęcie przemiany materii (temat przewidziany na 4 godz. lekcyjne)
Klasę IIa proszę o przepisanie tej notatki
Pozdrawiam , Bogumiła Ostrowska

Metabolizm (gr. metabole – przemiana) to ogół przemian biochemicznych i reakcji enzymatycznych, zachodzących w komórce lub organizmie, umożliwiających przemianę materii i energii. U organizmów jednokomórkowych metabolizm warunkuje spełnianie funkcji życiowych, natomiast u wielokomórkowców duża część aktywności metabolicznej komórki służy innym komórkom, czyli jest skierowana na zewnątrz.
Wyróżnia się dwa kierunki przemian metabolicznych: anabolizm i katabolizm. Intensywność metabolizmu u poszczególnych organizmów jest różna i zależy od wielu czynników. U młodych organizmów oraz w okresie zarodkowym i płodowym stwierdza się przewagę procesów anabolicznych nad procesami rozpadu. Tempo metabolizmu zmienia się u osobników jednego gatunku i zależy od: wieku, płci, fazy rozwojowej, stanu zdrowia, aktywności gruczołów wewnątrzwydzielniczych, pory dnia i pory roku.
Podstawowe pojęcia związane z przemianą materii, metabolizmem oraz kosztami trawienia pokarmów:
1. Podstawowa przemiana materii (PPM) obejmuje wszystkie wydatki energetyczne niezbędne do podtrzymania funkcji życiowych człowieka będącego w całkowitym spoczynku: pracę narządów wewnętrznych, oddychanie, przemiany metaboliczne, wytwarzanie krwinek, procesy wydalania, wydzielania itp.
2. Spoczynkowa przemiana materii (SPM) jest równoważna do podstawowej przemiany materii (tzw. metabolizm podstawowy) i oznacza stopień przemian energetycznych u osoby niewykonującej żadnego wysiłku fizycznego oraz będącej co najmniej 12 godzin po spożyciu posiłku (w trzydniowej diecie bezbiałkowej co najmniej 8 godzin po posiłku). W przybliżeniu jest około 10% wyższa niż PPM oraz stosowana, gdy nie zostaną spełnione wszystkie warunki podczas pomiaru PPM.
3. Całkowita przemiana materii (CPM) określana jest jako całkowity wydatek energetyczny człowieka.
Metabolizm to ogół reakcji biochemicznych zachodzących we wszystkich komórkach organizmu, który związany jest z przemianą materii oraz energii, zapewniając organizmowi prawidłowy wzrost, rozwój oraz funkcjonowanie. W organizmie zachodzą dwa rodzaje procesów metabolicznych – kataboliczny i anaboliczny. Procesy syntezy i budowania (anaboliczne) następują w każdej żywej komórce naprzemiennie z procesami rozkładu (katabolicznymi).
Anabolizm – to synteza złożonych związków organicznych z prostych związków. Do ich zajścia niezbędne jest dostarczenie energii. Dzięki temu powstające w trakcie procesu chemicznego produkty reakcji osiągają wyższy poziom energetyczny niż wykorzystane w nim substraty. Reakcjami anabolicznymi są: biosynteza białek, węglowodanów, tłuszczów itd.
Katabolizm – to rozkład bardziej złożonych związków organicznych do prostej postaci, prowadzący do uwalniania energii. Powstające produkty mają niższy poziom energe-
tyczny niż zużywane substraty, a więc jest to degradacja energetyczna. Przykładem procesu katabolicznego jest oddychanie wewnątrzkomórkowe czy trawienie.

Głównym źródłem energii są węglowodany i tłuszcze. Aby obliczyć ilość energii powstającej w ustroju, trzeba znać jednostki energetyczne. Dawniej nazywane one były kilokaloriami (1 kcal = 1000 cal). 1 kcal jest to ilość ciepła potrzebna do ogrzania 100 g wody chemicznie czystej o 1°C przy ciśnieniu 1 atm. Zgodnie z układem SI wartość energetyczną wyraża się obecnie w megadżulach (MJ) przy założeniu, że 1 MJ = 1000 kJ, a 1 kcal = 4,184 kJ. Procesy anaboliczne i kataboliczne zachodzą w komórkach równocześnie (ale w różnych miejscach) i są od siebie zależne. Intensywność procesów metabolicznych zależna jest od wieku organizmu, jego poziomu aktywności życiowej, a także od warunków panujących w otoczeniu, np. od temperatury.
Trawienie to proces rozkładu w organizmie poszczególnych składników pokarmowych znajdujących się w pożywieniu. Przebiega ono w następujących odcinkach przewodu pokarmowego: w jamie ustnej, żołądku i jelicie cienkim. Wchłanianie, czyli resorpcja, to proces przenikania związków prostych, a więc końcowych produktów trawienia białek, tłuszczów i cukrów oraz wody, witamin, soli mineralnych i pozostałych składników niewymagających trawienia do krwi i limfy. Koszt trawienia pokarmów – termogeneza poposiłkowa, czyli ciepłotwórcze działanie pożywienia, to okres zwiększenia tempa przemiany materii spowodowany spożywaniem pokarmów, ich trawieniem i wchłanianiem oraz transportowaniem wchłoniętych składników odżywczych.

KLASA 2D

technologia
Potrawy gotowane z mięs zwierząt rzeźnych - https://www.youtube.com/watch?v=bwO4cxKdifw
- zapisz przepis w zeszycie

KLASA 2D

podstawy żywienia człowieka

Temat: Zasady układania jadłospisów

Proszę zobaczyć film oraz zapoznać się z treścią materiału na temat urządzeń do sporządzania i ekspedycji napojów zimnych i na ich podstawie wykonać 3 zadania. Odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie.

https://www.youtube.com/watch?v=5yUHFoKcUDs

https://www.youtube.com/watch?v=QOHrKeThOr8

Zadanie 1: Na podstawie zamieszczonych treści, wyjaśnij rolę norm żywienia.

Zadanie 2: Dokonaj zapisu swojego całodziennego menu przez kolejne 3 dni tygodnia z podziałem na śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Jeżeli nie jesz II śniadania i podwieczorku, to zanotuj, co spożywałeś między posiłkami głównymi. Nie zapomnij o zanotowaniu spożywanych napojów.

Rodzaj posiłku Potrawy

śniadanie

 


II śniadanie

 


obiad

 


podwieczorek

 


kolacja

 

 


Zadanie 3: Ułóż samodzielnie jadłospis na wybrany dzień tygodni

KLASA 2D

Zajęcia praktyczne
https://1drv.ms/w/s!AlARvXpuu1cIcThsBnfXNTAO9cI?e=9hBlYI

zajęcia dla uczniów - MECHANIK

Mechanik pojazdów samochodowych
(utrwalenie wiadomości z poniższych tematów)


przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn

kl. 1B i 1F: T1 – Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne części maszyn.
T2 - Porządkowe zasady wymiarowania.

kl.1B i 1F: Zad.1. Na kartce formatu A4 naszkicuj i zwymiaruj śrubę maszynową o długości 10cm i gwincie M8.

przedmiot: Technologia mechaniczna

kl.1B i 1F: T1- Stopy żelaza.
T2 - Łożyska ślizgowe i toczne.

kl. 1B i 1F: Zad.1. Opisz najczęściej stosowane w budowie maszyn stopy żelaza.
Zad.2. Opisz budowę łożyska tocznego kulkowego.

kl. 3C: T1 - Maszynowa obróbka wiórowa.
T2 - Obwód zasilania pojazdu samochodowego.

kl. 3C: Zad.1. Jakie znamy rodzaje obróbek wiórowych?
Zad.2. Wymień i opisz elementy układu zasilania pojazdu samochodowego.

przedmiot: Konstrukcja pojazdów samochodowych

kl. 1B i 1F: T1 - Charakterystyka pojazdów samochodowych.
T2 - Mechanizmy układu jezdnego i nośnego.

kl.1B i 1F: Zad.1. Wypisz cechy charakteryzujące pojazd samochodowy.
Zad.2. Opisz mechanizmy układu jezdnego samochodu.

kl.3C: T1 - Silniki spalinowe.
T2 - Nadwozia pojazdów samochodowych.

kl.3C: Zad.1. Opisz budowę silnika spalinowego 4-suwowego z zapłonem iskrowym.
Zad.2. Opisz rodzaje nadwozi pojazdów samochodowych

przedmiot: Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

kl.3C: T1 - Obsługa hamulców tarczowych, szczękowo – bębnowych i pomocniczych.
T2 - Diagnostyka geometrii nadwozia.

kl.3C: Zad.1. Jakie czynności wykonasz podczas obsługi hamulców tarczowych i szczękowo -bębnowych?
Zad.2. Co rozumiemy pod pojęciem diagnostyka geometrii nadwozia?

 

zajęcia dla uczniów - KUCHARZ 1

Kucharz
klasa 1a, 1c, 1g, 1h

KLASA 1A

technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Temat :Warunki oraz metody przechowywania i utrwalania żywności

Proszę zobaczyć dwa filmiki oraz zapoznać się z treścią materiału na temat metod utrwalania żywności i na ich podstawie wykonać 3 zadania.

https://www.youtube.com/watch?v=ehk2twLNI2U

https://www.youtube.com/watch?v=RCaFNBVJ1XI

 

Zadanie 1: Wymień i opisz biologiczne metody utrwalania żywności.

Zadanie 2: Opisz na czym polega pasteryzacja i podaj 3 przykłady produktów utrwalonych tą metodą.

Zadanie 3: Opisz metody osmoaktywne i podaj po 1 przykładzie produktu utrwalonego tą metodą.

KLASA I C -
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE TEMAT – OBRÓBKA WSTĘPNA WARZYW KORZENIOWYCH
Proszę o przygotowanie surówki z warzyw.
Receptura;
Marchew 2 szt
Jabłko 2 szt
Pietruszka korzeń 15 dag
Seler 15 dag
Por 15 dag
Kiszony Ogórek 30 dag
Sól
Oliwa/Olej 4 łyżki
Śmietana 4 łyżki
Zielona pietruszka

SPOSÓB WYKONANIA;
Marchew, seler, pietruszkę umyć, obrać
zetrzeć na tarce. Jabłka zetrzeć na tarce
zieloną pietruszkę drobno pokroić.
Por pokroić w krążki, ogórki w kostkę
Dodać oliwę, lub majonez lub śmietanę. Doprawić do smaku
UWAGA: Można zrobić z połowy proporcji.
W razie pytań lub potrzeby pomocy proszę o kontakt mailowy - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
UWAGA – PROSZĘ U UDOKUMENTOWANIE ZADANIA -GOTOWEGO WYROBU POD POSTACIĄ ZDJĘCIA W TELEFONIE ORAZ ZATRZYMANIE TEGO ZDJĘCIA DO OCENY.

KLASA 1C

technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Temat do opracowania > obróbka wstępna i cieplna ziemniaków.
1. Ze źródeł ogólnodostępnych (scholaris.pl/resources/zasoby, lub kno.ore.edu.pl/ repozytorium) lub w domu przeprowadź obróbkę wstępną ziemniaka. Po przeprowadzonej obróbce, ugotuj ziemniaka i sporządź z niego peri ziemniaczane.

KLASA 1G

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Polecenia
1.Zapoznaj się z treścią materiału zawartą w linkach


https://youtu.be/Ju6dgs700Y0

https://youtu.be/Y3Yu3rHnV6g

https://youtu.be/Oo6jgCaKYVo

https://youtu.be/k3j01-i8Ous

2. W zeszycie napisz ( składniki, technologia wykonania)

- 2 przepisy kulinarne z zastosowaniem warzyw korzeniowych;

- 2 przepisy kulinarne z zastosowaniem ziemniaków

KLASA 1H

zajęcia praktyczne

https://www.youtube.com/watch?v=nf3pz2_MMUg

https://www.youtube.com/watch?v=_iGj_Tz5A7k

KLASA 1H

technologia

TEMAT – ZASTOSOWANIE WARZYW W PRODUKCJI POTRAW
Proszę o przygotowanie nazwy potrawy z wykorzystaniem warzyw z każdej grupy np. cebulowe, korzeniowe, strączkowe itd.
PRZYKŁAD np. fasolka po bretońsku – warzywa strączkowe
W razie pytań lub potrzeby pomocy proszę o kontakt mailowy - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zajęcia dla uczniów - KRAWIEC 2

Krawiec klasa 1 e

materiałoznawstwo odzieżowe

Temat: Jedwab naturalny – właściwości, zastosowanie, historia.
1. Jedwab naturalny to jeden z najbardziej luksusowych materiałów odzieżowych. Ma bogatą historię, wyjątkowe właściwości – i wiele różnych wcieleń.
2. Jedwab kojarzy się z materiałem super przyjemnym w dotyku – gładkim, miękkim i śliskim. Właśnie dzięki temu świat zachwycił się tkaninami jedwabnymi. Bardzo długo ten materiał nie miał sobie równych..
3. Tkanina jedwabna może mieć piękny połysk. Bardzo ciekawe efekty daje przeplatanie różnokolorowych nici.
4. Z tkanin jedwabnych szyto szaty królewskie, biskupie ornaty, suknie balowe czy piękne apaszki albo krawaty. Generalnie wszystkie te ubrania, które miały zachwycać.
5. Trzeba jednak uważać – jedwab wystawiony na długotrwałe działanie słońca traci kolor i szybciej się starzeje. Dlatego zabytkowe tapety i obicia jedwabne zazwyczaj nie wyglądają zbyt zjawiskowo.
6. Zaletą jedwabiu jest wysoka odporność na roztocza i pleśń, więc jest to dobry materiał na produkty dla alergików. Jedwabna pościel daje natomiast uwielbiane przez niektórych wrażenie lekkiego chłodu.
Skąd się bierze jedwab?
Sprężyste włókno białkowe wysnuwają z siebie różne owady. Ale tylko nić jedwabników (gatunek ćmy, początkowo pojawiający się głównie we wschodniej Azji) nadaje się do wykorzystania na skalę przemysłową.
załącznik 1


Według jednej z chińskich legend cesarzowa Leizu piła pewnego razu herbatę pod morwowym drzewem, aż nagle coś wpadło jej do czarki. Był to kokon, który zaczął się rozwijać, gdy wkurzona chciała go wyłowić i wyrzucić. W środku znajdował się owad. Cesarzowa zauważyła, że stworzona przez niego nić nie rwie się tak łatwo, więc pomyślała, że może warto ją do czegoś wykorzystać.
Ta historia, która miała się wydarzyć w trzecim tysiącleciu p.n.e., sporo mówi o produkcji jedwabiu. Początek to larwy, które żywią się liśćmi drzew. Ten gatunek jedwabnika, który najczęściej jest wykorzystywany w przemyśle tekstylnym, lubi przede wszystkim morwy. Larwa przez ponad miesiąc je prawie bez przerwy, po czym zawija się w kokon.
Żeby otrzymać nić, Chińczycy zaczęli gotować zebrane kokony, po czym nawijali przędzę na dłonie albo na różne przyrządy. We wrzącej wodzie giną co prawda śpiące w kokonach owady, ale szybko zorientowano się, że część kokonów należy pozostawić w spokoju, żeby populacja jedwabników mogła się odtworzyć. Zakładano hodowle tych owadów i sadzono morwy. Takie inwestycje opłacały się, bo jedwab stał się ulubionym materiałem chińskich sfer wyższych i ważnym towarem eksportowym. Jedwabny Szlak dotarł do Europy w pierwszym tysiącleciu p.n.e.
Chińczykom długo udawało się utrzymać metody wytwarzania jedwabiu w sekrecie – próba wywozu jedwabników za granicę była karana śmiercią. I tu znów pojawia się legenda. Bizantyjski cesarz Justynian Wielki i jego żona Teodoryka wprost uwielbiali jedwab. Wysłali więc podobno kilku sprytnych mnichów, aby wykradli chińską tajemnicę. Larwy jedwabnika zostały schowane w wydrążonych laskach pielgrzymich i w ten sposób trafiły do Europy.
Nadal to Azja pozostaje jedwabnym potentatem, ale cenieni producenci działają też bliżej – jednym z takich miejsc jest podwarszawski Milanówek.

maszynoznawstwo

Proszę wpisać lub wydrukować i wkleić do zeszytu z maszyn i urządzeń w przemyśle odzieżowym
Stopki do maszyny wieloczynnościowej.
1. Pierwsza stopka to stopka tzw. uniwersalna. Charakteryzuje się tym, że jest dosyć szeroka i ma szeroki otwór, przez który przechodzi igła. Dzięki temu można szyć nią ściegi proste, zygzakowate i ozdobne. Jej szerokość pozwala na mocne dociskanie materiału do ząbków transportera. Można spotkać je w wersji metalowej i z plastiku. Nie ma to wpływu na szycie. Zaletą stopki metalowej jest to, że ma większą trwałość.
załącznik nr 2


2. Druga stopka, której często używamy to stopka do zamka krytego. Jest ona węższa od stopki uniwersalnej i ma mały otwór na ruch igły. Dodatkowo ma wypustkę, która wprowadza nam ząbki zamka do kanalików znajdujących się pod spodem stopki.
załącznik nr 3

3. Trzecią ważną stopką jest stopka do wszywania zamków błyskawicznych. Ma ona po obu stronach dziurki, przez które przechodzi igła. Przesuwając igłę na prawą lub lewą stronę możemy wszywać łatwo zamek. Można nią również szyć ściegiem prostym, jednak nie jest to zalecane ze względu na małą powierzchnię docisku.
załącznik nr 4


4. Stopka do wszywania guzików jest to bardzo przydatna stopka, pozwalająca na wykonanie dziurki dopasowanej do guzika. W stopce znajduje się miejsce gdzie wkładamy guzik, a stopka dopasowuje rozmiar dziurki. Pamiętajmy jednak, aby testowo najpierw wykonać dziurkę na skrawku materiału, żeby upewnić się, że rozmiar dziurki jest odpowiedni.
załącznik nr 5


5. Stopka do szwu overlockowego –najlepszy szew wyjdzie na prawdziwym overlocku, ale jeśli nie mamy overlocka w domu, to posługując się tym typem stopki można ten brak nadrobić.
załącznik nr 6

 

6. Stopka do podwijania – użyteczna, aby ładnie podwinąć brzeg materiału.
załącznik nr 7


7. Inne stopki:
załączniki nr 8, 9 i 10

ZAŁĄCZNIKI na facebooku