baner.png

Aktualności

Podziękowanie!

Otrzymaliśmy podziękowanie za pomoc w przygotowaniu materiałów do Bożego Grobu. Bardzo się cieszymy, że jedna z naszych przyszłych krawcowych, Zosia Kempa, pod opieką P. Małgorzaty Zoleńskiej, zaangażowała się w pomoc.

HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję

W ramach realizacji ogólnopolskiego programu " HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję" 28 marca pani Ewa Mastalerz przeprowadziła zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla uczniów naszej szkoły.

Celem zajęć było:
• Uaktualnienie wiedzy na temat HIV i AIDS;
• Możliwościach normalnego życia z wirusem HIV;
• Konieczności wczesnej diagnostyki;
• Pokazanie różnych zachowań wobec osób chorych, nauka tolerancji.

Po prelekcji młodzież uczestniczyła w projekcji filmu "Dziewczyna na plusie".
Film był wstępem do dyskusji na ten trudny temat i miał za zadanie zmianę postawy wobec osób z HIV/chorych na AIDS oraz wyjaśnienie faktów i mitów związanych z tym zagadnieniem.

Podczas zajęć wykorzystano fragmenty scenariusza opracowanego przez dr Agnieszkę Skorupę i mgr Michała Brola, pracowników Instytutu Psychologii, Uniwersytetu Śląskiego.

SZKLANY MUR

SZKLANY MUR - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Dotkniętych Autyzmem zaprosiło nas do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich na premierę książki "A UTY Z Marszu rusza i do przodu się porusza". W imieniu społeczności naszej szkoły w wydarzeniu tym uczestniczyły panie Ewa Mastalerz i Katarzyna Gretszel. Prócz książki zaprezentowano prace Członków Stowarzyszenia oraz prezentację dotyczącą programu Erasmus+. Dziękujemy za zaproszenie i życzymy dalszych sukcesów!

  

Odznaczenie dla naszej Pani Dyrektor !

Wyróżnienie Pani Dyrektor Honorową Odznaką Rzemiosła Śląskiego to efekt wieloletniej współpracy naszej Szkoły z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Serdecznie gratulujemy!

Dzień Śląski

Środa 21 marca przeleciała nom pod znakiym ślonskij godki. Łobejrzlimy Cerwonego Kapturka, wtorego zezar wilk i Hilarego, co zgubiył brele. Porycelimy sie ze śmiychu.
Główną organizatorką Dnia Śląskiego była Pani Justyna Hordziejewicz, której serdecznie dziękujemy m.in. za pyszny żurek.