baner.png
Flaga UE

 Szkoła Branżowa I stopnia Nr 8 w Bytomiu
bierze udział w projekcie Erasmus+

 

Wejdź na stronę projektu

Aktualności

BohaterON

Historia naszego Kraju jest dla nas bardzo ważna, dlatego kiedy dotarła do nas informacja o akcji BohaterOn natychmiast zasiedliśmy do pisania kartek do Powstańców.

Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii historycznej BohaterON – włącz historię!

Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju.

Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Artykuł Pani Marzeny

Kibicujemy, wspieramy, bierzemy udział - a ponieważ nie rzucamy słów na wiatr, to dziś przedstawiamy i polecamy publikację Pani Marzeny Fryszkiewicz wydany w ramach materiałów edukacyjnych kampanii społecznej "Autyzm. Codzienność... Popatrz na autyzm odwrotnie od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj".
p.s. Oczywiście polecamy całą pozycję, ale tekst Pani Marzeny jest nam szczególnie bliski.

Sprzątanie Świata

Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do Akcji Sprzątania Świata, która odbyła się pod tytułem: "Akcja - Segregacja". Była to jubileuszowa czyli 25 lat Akcji Sprzątania Świata - Polska.
Sprzątaliśmy, tworzyliśmy plakaty i jak zwykle świetnie się bawiliśmy!

ERASMUS +

W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczynamy realizację projektu Erasmus+ pt. Podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursie oraz wymianę doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W bieżącym roku szkolnym 10 pracowników naszej szkoły weźmie udział w mobilnościach typu job-shadowing:

5 nauczycieli wyjedzie do szkoły goszczącej Budapesti Komplex SzC Mándy Iván Szakközépiskolája és Szakiskolája (Węgry)
5 nauczycieli wyjedzie do szkoły goszczącej Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice, příspěvková organizacje (Czechy)

Realizację projektu rozpoczynamy rekrutacją nauczycieli do udziału w powyższych mobilnościach.
Projekt ma na celu rozwój zawodowy kadry nauczycielskiej kształcącej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykazującymi konkretne zaburzenia behawioralne, specyficzne trudności w uczeniu się, uczniów wykluczonych społecznie i uczniów zagrożonych patologiami społecznymi.

Pracownicy będą mieli możliwość zdobyć nowe pomysły i rozwinąć zdolność do dzielenia się zdobytą wiedzą z pozostałą kadrą pedagogiczną.

W stosunku do nauczycieli projekt ma następujące cele:

- zwiększenie kompetencji zawodowych

- zwiększenie kompetencji społecznych

- zwiększenie kompetencji językowych

- zwiększenie innowacyjności prowadzonych zajęć

- zwiększenie świadomości międzykulturowej i wrażliwości na nią

- zwiększenie umiejętności organizacyjnych

- zwiększenie motywacji i satysfakcji z własnej pracy.

Projekt ma za zadanie w stosunku do szkoły, jako całej placówki, osiągnąć następujące cele:

- podniesienie poziomu jakości pracy szkoły

- podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły

- realizacja mobilności zagranicznych pracowników szkoły

- wdrożenie rozwiązań/wiedzy zdobytych przez pracowników szkoły podczas mobilności zagranicznych realizowanych w ramach projektu

- integracja wyników projektu w programach szkolnych

- wdrożenie innowacyjnych form nauczania i szkolenia zawodowego

- lepsze zrozumienie potrzeb uczniów dzięki wdrożeniu wiedzy i rozwiązań zdobytych przez nauczycieli podczas mobilności, co pozwoli na dostosowanie warunków pracy do poziomu europejskiego

- zwiększenie efektywności i innowacyjności edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- pozyskanie nowych metod motywowania uczniów do uczenia się

- przygotowanie uczniów do włączenia społecznego

- partnerstwa między instytucjami edukacyjnymi

Uczniowie również odniosą korzyści, wobec nich projekt stawia następujące cele:

- zwiększenie motywacji do nauki, poprzez lepszą atrakcyjność prowadzonych zajęć

- podniesienie poziomu własnej wartości oraz podniesienie kompetencji językowych poprzez zaangażowanie w projekt eTwinning

- zwiększenie świadomości międzykulturowej i wrażliwości na nią.

https://sites.google.com/view/erasmusplusbranzowanr8bytom/strona-g%C5%82%C3%B3wna

F. A. N.

Filmowa Akademia Nastolatków startuje z najlepszymi pilotami na pokładzie. Na początek oglądamy: "Dywizjon 303. Historia prawdziwa"