baner.png
Flaga UE

 Szkoła Branżowa I stopnia Nr 8 w Bytomiu
bierze udział w projekcie Erasmus+

 

Wejdź na stronę projektu

Klauzula Informacyjna - zdalne nauczanie

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZNIOWIE – ZDALNE NAUCZANIE

 

Administratorem danych osobowych jest Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Józefczaka 40.

 

 Administrator wykorzystuje aplikacje i portale społecznościowe.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach danej usługi jest firma Facebook, która spełnia wymogi obecnie obowiązującego prawa unijnego w zakresie ochrony danych, włącznie z zapisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych i zgodnością z RODO.  Administratorem danych osobowych w przypadku korzystania z Onet- poczta jest podmiot z grupy Ringier Axel Springer Polska ( e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa
  6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493) w celu realizacji podstawy programowej kształcenia formie zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu platforma e-podręczniki, aplikacja mobilna PADLET, aplikacja Skype, korzystanie z usług e-mail- poczta Onet, portal

Społecznościowy Facebook, WhatsApp, Messenger.  

           

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania.

 

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (UE 2016/679);
 2. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 4. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji obowiązku szkolnego.