baner.png

 Szkoła Branżowa I stopnia Nr 8 w Bytomiu bierze udział w projekcie Erazmus+

 

Wejdź na stronę projektu

 

Wymagania wobec kandydatów

Aby ubiegać się o przyjęcie należy złożyć następujące dokumenty w sekretariacie szkoły:

  • Podanie
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na etap ponadgimnazjalny)
  • Opinia wychowawcy klasy lub psychologa
  • Zdjęcia (2 podpisane)
  • Wykaz ocen za 1 semestr
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego (w czerwcu)
  • Karta zdrowia (w czerwcu)