baner.png
Flaga UE

 Szkoła Branżowa I stopnia Nr 8 w Bytomiu
bierze udział w projekcie Erasmus+

 

Wejdź na stronę projektu

Terminy składania dokumentów

W miesiącach kwiecień – czerwiec należy złożyć dokumentację w sekretariacie i zgłosić się do kierownika szkolenia praktycznego (mgr Grzegorz Leciej) po skierowanie na praktyczną naukę zawodu.

 

W przypadku, gdy uczeń sam znajdzie sobie miejsce praktyki do w/w dokumentów należy dołączyć zaświadczenie od przyszłego pracodawcy.

Koszty badań lekarskich pokrywa szkoła.