baner.png
Flaga UE

 Szkoła Branżowa I stopnia Nr 8 w Bytomiu
bierze udział w projekcie Erasmus+

 

Wejdź na stronę projektu

Publikacje – mgr Marzena Fryszkiewicz

 1. Wychowanie – wartości - dojrzałość, czyli kilka słów o „wychowaniu ku wartościom” w wymiarze teoretycznym” [w:] W drodze ku dorosłości – wyzwania i szanse dla procesu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością (red) A. Kurzeja, M. Penczak, Uniwersytet Śląski - Wydawnictwo Gnome, Katowice 2014. ISBN: 978-83-63268-28-2, s. 196-202.
 2. „Zbliżanie światów”, czyli program Socretes-Comenius w praktyce” (współautorka mgr A. Gajda) [w:] Zbliżanie światów osób (nie-)pełnosprawnych. Uwarunkowania, obszary, dobre praktyki. Tom I, (red.) A. Stankowski, I. Wendreńska. Seria wydawnicza „Specjalne potrzeby edukacyjne, Wydawnictwo VERBUM, Ruzomberok 2013. ISBN: 978-80-561-0054-7, s. 79-85.

 3. „Integracja społeczna, aspekty teoretyczno – prawne” [w:] A. Stankowski „Tendencje i konteksty edukacyjno – rewalidacyjne. Wykładnia teoretyczna i empiryczna, Wydawnictwo VERBUM, Ruzomberok 2012. ISBN: 978-80-8084-939-9, s. 41-51.

 4. „Czas wolny uczniów o obniżonym potencjale intelektualnym” [w:] (red) D. Wolska, A. Mikrut ” Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis – Studia Paedagogica II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, ISBN:1689-9903, s. 116-121.

 5. „Praca indywidualna z dzieckiem o obniżonej sprawności intelektualnej w aspekcie niwelowania wad wymowy” [w:] (red.) Z. Gajdzica, M. Bełza: Wybrane zagadnienia socjalizacji i edukacji osób z ograniczoną sprawnością, Oficyna Wydawnicza „Humanitas” , Sosnowiec 2011. ISBN: 978-83-61991-53-3, s. 60-71.

 6. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w praktyce. Indywidualny program pracy z dzieckiem” [w:] (red.) S. Stankowski: Pedagogiczne aspekty diagnozy i poradnictwa w teorii oraz praktyce pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2011. ISBN: 978-83-63268-00-8, s. 131-141.

 7. „Rodzina dziecka niepełnosprawnego – implikacje do systemu wsparcia społecznego” [w:] (red.) A.Stankowski, K. Moczia: Wybrane problemy kompleksowej diagnozy profilaktyki i wsparcia, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2010. ISBN: 978-83-87819-95-8, s.90-96.

 8. „Od diagnozy do „działania”, czyli wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z deficytami rozwojowymi jako forma pomocy jemu i jego rodzinie – podstawy teoretyczne” [w:] (red.) A.Stankowski, K. Moczia: Wybrane problemy kompleksowej diagnozy profilaktyki i wsparcia, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2010. ISBN: 978-83-87819-95-8, s.55-61.

 9. „Dziecko, rodzina, wychowanie – implikacje dla systemu wsparcia społecznego” [w:] (red.) A. Barczyk, P.P. Barczyk: Psychologiczny i terapeutyczny kontekst pracy środowiskowej, GWSP, Mysłowice 2010; ISBN 978-83-89032-39-3, str. 175-185;

 10. „Potrzeba stymulacja i aktywizacja jako wyznaczniki kształtowania osobowości dziecka o obniżonej sprawności intelektualnej” [w:] (red.) A. Stankowski: Antropotechnika, kulturotechnika i socjotechnika w pedagogice specjalnej”, VERBUM, Ruzomberok 2010: ISBN 978-80-8084-598-8, str. 59- 67;

 11. „Terapeutyczna rola zabawy w kształtowaniu poprawnej mowy u osób o specjalnych potrzebnych edukacyjnych” (współautorka artykułu) - „Forum Logopedyczne” 16/2009;

 12. „Trening emisyjny z młodzieżą niepełnosprawną” (współautorka artykułu) - „Forum Logopedyczne” 14/2008;