baner.png

Kierunki kształcenia

Szkoła kształci w cyklu trzyletnim w zawodach:

 • Kucharz
 • Wędliniarz
 • Piekarz
 • Cukiernik
 • Sprzedawca
 • Krawiec
 • Murarz-tynkarz
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • Fryzjer
 • Klasy dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera (we wszystkich zawodach)

Miejsca praktycznej nauki zawodu zapewnia szkoła.