baner.png
Flaga UE

 Szkoła Branżowa I stopnia Nr 8 w Bytomiu
bierze udział w projekcie Erasmus+

 

Wejdź na stronę projektu

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Terminy spotkań wychowawców klas z rodzicami:

23 wrzesień 2020 r.
20 styczeń 2021 r.
09 czerwiec 2021 r.

 

Dni wolne w roku szkolnym 2020/2021:

Zimowa przerwa świąteczna od 23.12. do 31.12.2020 r.
Ferie zimowe od 01 lutego do 14 lutego 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –ustali dyrektor CKE.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 25 czerwca 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

4-5.01.2021 r.
12-13.11.2020 r.
12.06.2021 r.
dzień egzaminów pisemnych – ustali dyrektor CKE

Dni ustawowo wolne od pracy:
Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r.
Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada 2020 r.
Boże Narodzenie - 25-26 grudnia 2020 r.
Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r.
Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r.
Święto Pracy - 1 maja 2021 r.
Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2021 r.
Boże Ciało – 11 czerwca 2021 r.