baner.png

Egzamin zawodowy

Zakończenie nauki wiąże się z możliwością zdawania egzaminów zawodowych:

  • Egzaminu czeladniczego, po zdaniu którego uzyskuje się tytuł czeladnika
  • Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w OKE

Harmonogram