baner.png
Flaga UE

 Szkoła Branżowa I stopnia Nr 8 w Bytomiu
bierze udział w projekcie Erasmus+

 

Wejdź na stronę projektu

Aktualności

Raport Najwyższej Izby Kontroli

Szkoła specjalna to nie zło konieczne. To specjalna organizacja metod i form pracy. Nie bójmy się szkół specjalnych!
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami kontroli NIK-u, dotyczącej kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach i przedszkolach najbliższych ich miejscu zamieszkania.
W ostatnich latach wzrosła w Polsce dostępność kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami razem z ich rówieśnikami w szkołach i przedszkolach najbliższych ich miejscu zamieszkania. Wyniki kontroli NIK wskazują jednak, że aż w połowie ogólnodostępnych placówek oświatowych, kształcących uczniów z niepełnosprawnościami, nie zapewniono odpowiednich warunków by udzielane wsparcie zaspokajało potrzeby tych uczniów i realizowało przysługujące uprawnienia. 

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ksztalceniu-uczniow-z-niepelnosprawnosciami-2017.html