baner.png
Flaga UE

 Szkoła Branżowa I stopnia Nr 8 w Bytomiu
bierze udział w projekcie Erasmus+

 

Wejdź na stronę projektu

Aktualności

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Terminy spotkań wychowawców klas z rodzicami:
● 23 wrzesień 2020 r.
● 20 styczeń 2021 r.
● 09 czerwiec 2021 r.

 

Dni wolne w roku szkolnym 2020/2021 .

Zimowa przerwa świąteczna od 23.12. do 31.12.2020
Ferie zimowe od 01 lutego do 14 lutego 2021
Wiosenna przerwa świąteczna od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –ustali dyrektor CKE.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 25 czerwca 2021.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
(rozporz. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz. U.z dnia 28.08.2017 poz. 1603 p.5.1)
● 4,5.01.2021
● 12,13.11.2020
● 12.06.2021
● dzień egzaminów pisemnych – ustali dyrektor CKE

Dni ustawowo wolne od pracy:
● Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020.
● Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada 2020.
● Boże Narodzenie - 25-26 grudnia 2020 .
● Nowy Rok – 1 stycznia 2021.
● Trzech Króli – 6 stycznia 2021.
● Święto Pracy - 1 maja 2021.
● Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2021.
● Boże Ciało – 11 czerwca 2021.