baner.png
Flaga UE

 Szkoła Branżowa I stopnia Nr 8 w Bytomiu
bierze udział w projekcie Erasmus+

 

Wejdź na stronę projektu

Aktualności

ERASMUS +

W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczynamy realizację projektu Erasmus+ pt. Podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursie oraz wymianę doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W bieżącym roku szkolnym 10 pracowników naszej szkoły weźmie udział w mobilnościach typu job-shadowing:

5 nauczycieli wyjedzie do szkoły goszczącej Budapesti Komplex SzC Mándy Iván Szakközépiskolája és Szakiskolája (Węgry)
5 nauczycieli wyjedzie do szkoły goszczącej Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice, příspěvková organizacje (Czechy)

Realizację projektu rozpoczynamy rekrutacją nauczycieli do udziału w powyższych mobilnościach.
Projekt ma na celu rozwój zawodowy kadry nauczycielskiej kształcącej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykazującymi konkretne zaburzenia behawioralne, specyficzne trudności w uczeniu się, uczniów wykluczonych społecznie i uczniów zagrożonych patologiami społecznymi.

Pracownicy będą mieli możliwość zdobyć nowe pomysły i rozwinąć zdolność do dzielenia się zdobytą wiedzą z pozostałą kadrą pedagogiczną.

W stosunku do nauczycieli projekt ma następujące cele:

- zwiększenie kompetencji zawodowych

- zwiększenie kompetencji społecznych

- zwiększenie kompetencji językowych

- zwiększenie innowacyjności prowadzonych zajęć

- zwiększenie świadomości międzykulturowej i wrażliwości na nią

- zwiększenie umiejętności organizacyjnych

- zwiększenie motywacji i satysfakcji z własnej pracy.

Projekt ma za zadanie w stosunku do szkoły, jako całej placówki, osiągnąć następujące cele:

- podniesienie poziomu jakości pracy szkoły

- podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły

- realizacja mobilności zagranicznych pracowników szkoły

- wdrożenie rozwiązań/wiedzy zdobytych przez pracowników szkoły podczas mobilności zagranicznych realizowanych w ramach projektu

- integracja wyników projektu w programach szkolnych

- wdrożenie innowacyjnych form nauczania i szkolenia zawodowego

- lepsze zrozumienie potrzeb uczniów dzięki wdrożeniu wiedzy i rozwiązań zdobytych przez nauczycieli podczas mobilności, co pozwoli na dostosowanie warunków pracy do poziomu europejskiego

- zwiększenie efektywności i innowacyjności edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- pozyskanie nowych metod motywowania uczniów do uczenia się

- przygotowanie uczniów do włączenia społecznego

- partnerstwa między instytucjami edukacyjnymi

Uczniowie również odniosą korzyści, wobec nich projekt stawia następujące cele:

- zwiększenie motywacji do nauki, poprzez lepszą atrakcyjność prowadzonych zajęć

- podniesienie poziomu własnej wartości oraz podniesienie kompetencji językowych poprzez zaangażowanie w projekt eTwinning

- zwiększenie świadomości międzykulturowej i wrażliwości na nią.

https://sites.google.com/view/erasmusplusbranzowanr8bytom/strona-g%C5%82%C3%B3wna