baner.png
Flaga UE

 Szkoła Branżowa I stopnia Nr 8 w Bytomiu
bierze udział w projekcie Erasmus+

 

Wejdź na stronę projektu

Aktualności

Procedury funkcjonowania Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8 w Bytomiu

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA W REŻIMIE SANITARNYM DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 8 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych.
 2. Po wejściu do budynku szkoły należy dezynfekować ręce.
 3. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Rodzic/opiekun powinien stosować na terenie szkoły maseczkę ochronną.
 4. Osoba wchodząca na teren szkoły powinna zachować dystans od pracowników szkoły min.1,5m.
 5. Uczniowie zachowują dystans od nauczycieli i pracowników szkoły min. 1,5m.
 6. W częściach wspólnych tj. na korytarzach podczas przerw uczniowie zakładają maseczki.
 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych ( kaszel, gorączka ) należy odizolować ucznia w miejscu do tego wyznaczonym ( izolatka ) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 8. Zaleca się nauczycielom podczas pobytu na terenie szkoły zasłanianie oczu, nosa i ust oraz bardzo częste używanie płynu do dezynfekcji rąk.
 9. Należy wietrzyć sale oraz korytarz co najmniej raz na godzinę.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym wychowania fizycznego w których nie można zachować dystansu należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub dezynfekować.
 • Korzystanie z obiadów będzie się odbywało na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w godzinie wyznaczonej wyłącznie dla uczniów BSISnr8 – przed spożyciem posiłku obowiązkowo należy umyć lub dezynfekować ręce.
 • Pracownicy młodociani stosują procedury obowiązujące w zakładzie pracy.
 • Obowiązuje zakaz organizowania wyjść i wycieczek.

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Terminy spotkań wychowawców klas z rodzicami:
● 23 wrzesień 2020 r.
● 20 styczeń 2021 r.
● 09 czerwiec 2021 r.

 

Dni wolne w roku szkolnym 2020/2021 .

Zimowa przerwa świąteczna od 23.12. do 31.12.2020
Ferie zimowe od 01 lutego do 14 lutego 2021
Wiosenna przerwa świąteczna od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –ustali dyrektor CKE.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 25 czerwca 2021.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
(rozporz. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz. U.z dnia 28.08.2017 poz. 1603 p.5.1)
● 4,5.01.2021
● 12,13.11.2020
● 12.06.2021
● dzień egzaminów pisemnych – ustali dyrektor CKE

Dni ustawowo wolne od pracy:
● Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020.
● Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada 2020.
● Boże Narodzenie - 25-26 grudnia 2020 .
● Nowy Rok – 1 stycznia 2021.
● Trzech Króli – 6 stycznia 2021.
● Święto Pracy - 1 maja 2021.
● Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2021.
● Boże Ciało – 11 czerwca 2021.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

"No co? nic już nie zostało? To znaczy...
Wakacje, znowu są wakacje
Na pewno mam rację wakacje znowu są.
Wakacje, znowu są wakacje
Na pewno mam rację wakacje znowu są" /OT.TO/
 
Zakończyliśmy dzisiaj zajęcia w roku szkolnym 2019/2020.
Był to rok niezwykły, który przez nas wszystkich na zawsze zostanie zapamiętany!
 
Dziękujemy uczniom i ich rodzicom za współpracę!
I życzymy radosnych, spokojnych i słonecznych wakacji oraz wypoczynku!
Pamiętajmy również o bezpieczeństwie!!!
 
I liczymy, że po wakacjach w końcu się zobaczymy...
 
Zapraszamy do obejrzenia filmiku na szkolnym facebooku!